Buscar neologisme:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z altres

Inici

El Garbell és un recurs que analitza les paraules que no són al diccionari normatiu (DIEC2) però que apareixen en l'ús social i que valora si són més o menys diccionaritzables. Les dades de l’ús social provenen de l’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra. El Garbell determina el grau de diccionariabilitat de cada candidat aplicant un càlcul basat en l’aplicació de criteris lingüístics, d’ús i documentals. El resultat del càlcul es concreta en una d’aquestes categories:

 

  • DICCIONARITZABLE: neologisme que té prou recorregut en l’ús social i que no mostra cap característica que en qüestioni la sanció lexicogràfica.
  • PREDICCIONARITZABLE: neologisme que encara no té prou recorregut en l’ús social i que, alhora, no presenta cap característica que li impedeixi ser diccionaritzable en un futur.
  • NO DICCIONARITZABLE: neologisme que es troba a l’inici del recorregut en l’ús social (o que ja ha avançat en aquest recorregut però ha mostrat característiques que el fan ser un candidat no adequat).

Com citar-lo

Observatori de Neologia (2022). Garbell (v. 1). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. En línia a . Data de consulta: xx de xx de 20xx.

 

ISSN: 2938-5091